Enota Ostržek

IMG_0351

Hišo so posadili vrh klanca, ob njive in travnike. Vanjo z ene strani diha rastoče mesto in z druge strani vas.

Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva ulica 2, 1215 Medvode

Elektronska pošta: vrtec.medvode@guest.arnes.si

Telefon in faks: 01/361-90-90

GSM: 051/663-364 (dežurna igralnica)

Poslovni čas oddelkov: 5.30 – 17.00

 

V tej hiši je dvanajst oddelkov, kjer se igrajo in učijo otroci v starosti od 1 do 3 leta in od 3 do 6 let.

 

Združevanje otrok v času od 15.07. do 15.08. je v enoti Ostržek, Ostrovrharjeva ulica 2, Medvode, za vse otroke vrtca, razen za otroke iz Smlednika, Smlednika-novi in Pirnič.