Pogoji sodelovanja

Pravila in pogoji sodelovanja v spletni dražbi

1. člen: Organizator spletne dražbe

S spletno dražbo upravlja Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva ulica 2, 1215 Medvode (v nadaljevanju Organizator). Slike, ki so na voljo v spletni dražbi, so prav tako v lasti organizatorja.

2. člen: Namen spletne dražbe

Organizator objavlja spletno dražbo v namen zbiranja sredstev za Sklad Vrtca Medvode.

3. člen: Objava spletne dražbe

Spletna dražba se vrši na spletnem mestu http://www.vrtec-medvode.si/

4. člen: Pogoji sodelovanja v spletni dražbi

V spletni dražbi lahko sodeluje vsaka fizična in pravna oseba (v nadaljevanju Udeleženec), ki kumulativno izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je starejša od 18 let;
  • se preko spletne strani Vrtca Medvode prijavi, oziroma registrira in odda ponudbo za nakup;
  • sprejema te pogoje in splošna pravila spletne dražbe.

Če v spletni dražbi sodeluje katerakoli izmed oseb, ki ne smejo sodelovati, se le tem osebam ne prizna nakupa in sodelovanja v spletni dražbi.

V času spletne dražbe bodo na spletni strani Vrtca Medvode http://www.vrtec-medvode.si/ objavljena pravila in pogoji, kako sodelovati.

5. člen: Potek spletne dražbe

Dražba na spletnem naslovu http://www.vrtec-medvode.si/ je oblika oddaje najvišje ponudbe za nakup slike, ki je na voljo v spletni dražbi.

Dražba se prične 16. februarja 2022 ob 8.00 in zaključi 2. marec 2022 ob 23.59.

6. člen: Slike v spletni dražbi

Posamezne slike na dražbi so na voljo do zaključka dražbe.

Slike si lahko ogledate v Knjižnici Medvode.

7. člen: Kako dražiti

Za sodelovanje v spletni dražbi so potrebni trije koraki:

  • korak 1: registracija oziroma morate biti prijavljeni na spletnem mestu http://www.vrtec-medvode.si/.
  • korak 2: vnos zahtevanih podatkov.
  • korak 3: potrditev organizatorja preko elektronske pošte, da lahko začnete dražiti.

8. člen: Zmagovalni dražitelj oziroma končni kupec

Zmagovalni dražitelj (v nadaljevanju Končni kupec) je udeleženec, ki v danem časovnem intervalu poteka spletne dražbe, ponudi najvišji znesek kupnine.

Računalniški sistem samodejno preveri vse prejete ponudbe in po poteku spletne dražbe poišče najvišjo ponudbo, ki je bila oddana za posamezno sliko. Takoj po zaključku spletne dražbe, končni kupec prejme obvestilo po E-pošti, z vsemi potrebnimi navodili za plačilo in prevzem slike.

9. člen: Prevzem in nakup izdelka spletne dražbe

Nakup izdelka je obvezujoč.

O pogojih prevzema bo organizator končnega kupca obvestil po E-pošti takoj, po izteku roka spletne dražbe.

Plačilni pogoji: slike bodo na voljo po prejetem nakazilu na TRR Vrtca Medvode.

Obvezujoč rok za prevzem slike je 3 dni po prejemu obvestila.

Sodelovanje na dražbi je zavezujoče dejanje.

V kolikor končni kupec iz kakršnih koli razlogov, v predvidenem roku ne poravna obveznosti za sliko, si organizator pridržuje pravico, da sliko za le tega končnega kupca ni več naprodaj. Po preteku roka za prevzem slike, pritožba s strani končnega kupca ni možna.

Organizator si v tem primeru pridržuje pravico, da sliko ponudi v odkup naslednjemu udeležencu, ki je ponudil najvišjo ponujeno kupnino.

10. člen: Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s spletno dražbo ter za udeležence, ki s sodelovanjem v spletni dražbi priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji so v času trajanja spletne dražbe v celoti na vpogled.

11. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Vsi registrirani udeleženci dražbe se strinjajo, da lahko organizator dražbe njihove osebne podatke uporablja za namene obveščanj o poteku dražbe ter drugih obveščanj o dejavnostih organizatorja dražbe. Organizator se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

12. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s sodelovanjem v spletni dražbi, je pristojno sodišče v Ljubljani.

13. člen: Veljavnost pravila

Pravila pričnejo veljati z dnem, 16. 2. 2022, ko bodo slike vidne na spletni strani Vrtca Medvode, dražba se zaključi 2. 3. 2022.

Medvode, 11. 2. 2022                                                                                                             Vrtec Medvode

 

Prilagoditve