Sklad vrtca


SKLAD VRTCA

V vrtcu že dolga leta deluje Sklad vrtca, ki je ustanovljen za:

• pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,
• financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne
financira iz javnih sredstev,
• nakup nadstandardne opreme,
• pomoč socialno šibkim otrokom v okviru možnosti.

Upravni odbor sklada v soglasju s svetom vrtca in svetom staršev pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev. Pridobljena sredstva pa se porabijo namensko.


LETNO POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA SKLADA VRTCA MEDVODE ZA ŠOLSKO LETO 2016/17

V šolskem letu 2016/17 smo zbirali denarna sredstva na različne načine. Nekaj s prodajo izdelkov, na jesenski tržnici, na novoletnem bazarju, s prodajo novoletnih voščilnic, na pomladnem bazarju … ter z donacijami.

Večino izdelkov so pripravili strokovni delavci skupaj z otroki. Te izdelke so v odkup ponudili na skupnih srečanjih s starši in različnih bazarjih. Starši se vedno izkažejo in običajno pohvalijo take oblike srečanj oz. način zbiranja sredstev, ki so namenjena v sklad vrtca.

Tabela: stanje sredstev v šolskem letu 2016/17

 

ENOTA

 

Prenos sredstev

2015/16

v €

Zbrana sredstva

2016/17

v €

Porabljena sredstva

2016/17

v €

Stanje na dan

31. 8. 2017

v €

OSTRŽEK 1.370,42 0,00 714,14 656,28
SENICA 264,96 262,16 235,91 291,21
SORA 551,19 298,54 0,00 849,73
MEDVOŠKA 45,02 0,00 0,00 45,02
PRESKA 1.395,68 0,00 0,00 1.395,68
SMLEDNIK 286,59 170,72 0,00 457,31
SMLEDNIK-NOVI 408,44 625,94 397,13 637,25
PIRNIČE 1.487,57 945,19 500,00 1.932,76
OSTALO 961,36 754,93 1.056,00 660,29
SKUPAJ 6.771,23 3.057,48 2.903,18 6.925,53

 

Ostalo: zbrana sredstva so od prostovoljnih prispevkov staršev za Sklad Vrtca Medvode in od kartuš.

Porabljena sredstva pa so bila namenjena otrokom za pomoč v stiski, za tri dnevne tabore.

Za  donacije se zahvaljujemo g. Damirju Pelaku in njegovemu podjetju GrECo JLT d.o.o in vsem družinam, ki so v sklad namenile prostovoljne prispevke.

Seveda pa gre zahvala tudi vsem družinam in posameznikom za zbiranje različnih predmetov in materialov, ki so jih otroci skupaj s strokovnimi delavci vrtca koristno uporabili v ustvarjalne in druge namene.

Prav tako se zahvaljujemo vsem tovarnam in posameznikom, ki so nam podarili različen odpadni material, ki so ga strokovni delavci porabili za delo z otroki.

Na koncu pa gre zahvala seveda, zunanjim sodelavcem, strokovnim delavcem vrtca in vodstvu Vrtca Medvode za vso podporo in sodelovanje v šolskem letu 2016/17.