Kontakti

 UPRAVA

Ostrovrharjeva ulica 2
1215 Medvode
Slovenija

Tel.: 01/ 361-90-90

Fax.: 01/ 361-90-91

e-pošta: info@vrtec-medvode.si

spletna stran: www.vrtec-medvode.si

URADNE URE:

PONEDELJEK: od 8. do 15. ure

TOREK: od 8. do 15. ure

SREDA: od 8. do 15. ure

ČETRTEK: od 8. do  15. ure

PETEK: od 8. do 13. ure


Tajništvo vrtca
: Katja Vidmar, dipl.ekon.

Tel: 01/ 361 90 90

e-pošta: katja.vidmar@vrtec-medvode.si

Ravnateljica vrtca: Romana Epih, univ.dipl.soc.ped.

e-pošta: romana.epih@vrtec-medvode.si

Pomočnica ravnateljice: Brigita Juričan, dipl.vzg.pred.otr.

Tel: 01/ 361 90 93

e-pošta: brigita.jurican@vrtec-medvode.si

Pomočnica ravnateljice: Nataša Rijavec, univ.dipl.soc.del. (ODJAVA OTROK)

Tel: 01/ 361 90 98

e-pošta: natasa.rijavec@vrtec-medvode.si

Svetovalna služba: Nataša Kruh, univ.dipl.psih. (VPIS OTROK)

Mobitel: 051/ 611 026
Tel: 01/ 361 90 98

e-pošta: natasa.kruh@vrtec-medvode.si

Branka Orož, uni.dipl.soc.ped.

Mobitel: 031/ 669  668

e-pošta: branka.oroz@vrtec-medvode.si

Vzgojiteljici za dodatno strokovno pomoč:

Branka Orož, uni.dipl.soc.ped.

Tina Vehovec, prof.spec. in reh.ped.

e-pošta: tina.vehovec@vrtec-medvode.si

Organizator prehrane in ZHR: Patricija Šerbel, sanitarni inž.

Tel: 01/ 361 90 99

e-pošta: patricija.serbel@vrtec-medvode.si

Računovodja: Nina Florindo, dipl. ekon.

Mobitel: 051/230-510
Tel: 01/ 361 90 94

e-pošta: nina.florindo@vrtec-medvode.si

Oskrbnine (plačilo vrtca): Jana Jamnik, dipl.upr.ved

Tel: 01/ 361 90 95

e-pošta:  poletna.rezervacija@vrtec-medvode.si (POLETNA REZERVACIJA)

jana.jamnik@vrtec-medvode.si

racunovodstvo@vrtec-medvode.si

Vrtec ima v svoji sestavi sedem enot, v katerih poteka predšolski program:

Enota OSTRŽEK, 13 oddelkov

    Ostrovrharjeva ulica 2, Medvode, tel. 01/ 361 90 90,
GSM 041 381 056 (JASLIČNA STRAN)
GSM 041 381 088 (PREDŠOLSKA STRAN)
GSM 051 663 364 (PRIZIDEK)


Enota PRESKA, 5 oddelkov

Kalanova 3, Medvode, tel. 01/ 361 27 20, GSM 051 626 182


Enota PIRNIČE, 7 oddelkov

Zgornje Pirniče 37c, Pirniče, GSM 051 626 186


Enota SMLEDNIK, 8 oddelkov

Valburga 26, Smlednik, GSM 051 271 573


Enota MEDVOŠKA, 2 oddelka

Medvoška 8, Medvode, tel. 01/ 361 10 01, GSM 051 626 194


Enota SENICA,
3 oddelki

Zg. Senica 45, Medvode, tel. 01/ 361 14 83, GSM 051 663 362


Enota SORA,
2 oddelka

Sora 1b, Medvode,  tel. 059 971 929, GSM 041 643 361

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

POVEZAVE:

Državni predpisi:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Register predpisov Slovenije

Predpisi z delovnega področja

Zakoni s področja vrtca:

Zakon o vrtcih

Kurikulum za vrtce

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Predpisi lokalnih skupnosti:

Občina Medvode

Prilagoditve