Sklad vrtca


SKLAD VRTCA

V vrtcu že dolga leta deluje Sklad vrtca, ki je ustanovljen za:

• pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,
• financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne
financira iz javnih sredstev,
• nakup nadstandardne opreme,
• pomoč socialno šibkim otrokom v okviru možnosti.

Upravni odbor sklada v soglasju s svetom vrtca in svetom staršev pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev. Pridobljena sredstva pa se porabijo namensko.


LETNO POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA SKLADA VRTCA MEDVODE ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

V šolskem letu 2017/18 smo zbirali denarna sredstva na različne načine. Nekaj s prodajo izdelkov, na jesenski tržnici, na novoletnem bazarju, s prodajo novoletnih voščilnic, na pomladnem bazarju … ter z donacijami.

Večino izdelkov so pripravili strokovni delavci skupaj z otroki. Te izdelke so v odkup ponudili na skupnih srečanjih s starši in različnih bazarjih. Starši se vedno izkažejo in običajno pohvalijo take oblike srečanj oz. način zbiranja sredstev, ki so namenjena v sklad vrtca.

Tabela: stanje sredstev v šolskem letu 2017/18

 

ENOTA

 

Prenos sredstev

31.8.2018

v €

Zbrana sredstva

1.9.2018-31.12.2018

v €

Porabljena sredstva

1.9.2018-31.12.2018

v €

Stanje na dan

31. 8. 2018

v €

OSTRŽEK 568,16 258,94 0 827,10
SENICA 349,61 0 0 349,61
SORA 1088,09 323,95 0,00 1412,04
MEDVOŠKA 145,66 0,00 0,00 145,66
PRESKA 719,60 0,00 0,00 719,60
SMLEDNIK 457,31 0,00 0,00 457,31
SMLEDNIK-NOVI 499,76 0 0 499,76
PIRNIČE 1341,21 0 0 1341,21
OSTALO 1737,00 553,59 508,50 1782,09
SKUPAJ 6.906,40 1.136,48 508,50 14,438,56

 

Ostalo: zbrana sredstva so od prostovoljnih prispevkov staršev za Sklad Vrtca Medvode in od kartuš.

Porabljena sredstva pa so bila namenjena otrokom za pomoč v stiski, za tri dnevne tabore.

Seveda pa gre zahvala tudi vsem družinam in posameznikom za zbiranje različnih predmetov in materialov, ki so jih otroci skupaj s strokovnimi delavci vrtca koristno uporabili v ustvarjalne in druge namene.

Prav tako se zahvaljujemo vsem tovarnam in posameznikom, ki so nam podarili različen odpadni material, ki so ga strokovni delavci porabili za delo z otroki.

Na koncu pa gre zahvala seveda, zunanjim sodelavcem, strokovnim delavcem vrtca in vodstvu Vrtca Medvode za vso podporo in sodelovanje v šolskem letu 2017/18.