Sklad vrtca


SKLAD VRTCA

V vrtcu že dolga leta deluje Sklad vrtca, ki je ustanovljen za:

• pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,
• financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne
financira iz javnih sredstev,
• nakup nadstandardne opreme,
• pomoč socialno šibkim otrokom v okviru možnosti.

Upravni odbor sklada v soglasju s svetom vrtca in svetom staršev pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev. Pridobljena sredstva pa se porabijo namensko.

 

LETNO POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA SKLADA VRTCA MEDVODE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

V šolskem letu 2022/23 smo zbirali denarna sredstva na različne načine: nekaj s prispevki na bazarjih in nekaj s prispevki od novoletnih voščilnic, razstavljenih v knjižnici Medvode. Izdelke pripravijo strokovni delavci skupaj z otroki. Starši se vedno izkažejo in običajno pohvalijo take oblike srečanj oz. način zbiranja sredstev, ki so namenjena v sklad vrtca.  Nekaj sredstev pa se je zbralo še z donacijami staršev. Doniralo je tudi podjetje Pumis.

V šolskem letu 2022/23 smo kupili za posamezne enote:

Enota Sora: lesena hiška + družina, konstruktorji – različni, telovadni pripomočki, družabne igre.

Enota Ostržek: plastifikator.

Enota Smlednik: plastifikator.

Enota Pirniče: Obogatitev glasbenega kabineta.

Enota Senica: Piklerjev trikotnik z drčo in letvicami (plezalo)

 

Tabela: stanje sredstev v šolskem letu 2021/2022

ENOTA Prenos sredstev
31.8.2022
v €
Zbrana sredstva
1.9.2022-22.8.2023
v €
Zbrana sredstva
1.9.2022-22.8.2023
v €
Stanje na dan 22.8.2023
OSTRŽEK 969,60 0,00 136,39 927,96
SENICA 507,52 241,90 284,50 464,92
SORA 1.503,15 695,02 1300,04 898,13
MEDVOŠKA 128,30 0,00 0,00 128,30
PRESKA 612,18 493,68 0,00 1.105,86
SMLEDNIK 655,18 0,00 148,19 506,99
PIRNIČE 845,09 495,43 662,38 687,14
OSTALO 8.041,12 1.860,20 1.730,80 8.075,77
SKUPAJ 13.262,14 3.786,23 4.262,30 12.786,07

Ostalo: zbrana sredstva so od prostovoljnih prispevkov staršev v Sklad Vrtca Medvode in prispevkov za voščilnice, ki so bile na razstavi v knjižnici Medvode. Denarna sredstva pod ostalo, so bila porabljena za tabore in obisk Čarovnika v mesecu decembru. Za posamezne enote so bila porabljena sredstva za nakup glasbil, različnih konstruktorjev, družabnih iger, plastifikatorjev, piklerjevega trikotnika – plezala in drugih telovadnih pripomočkov.

Zahvaljujemo se vsem družinam oz. posameznikom in podjetjem, ki so v sklad namenili prostovoljne prispevke.

Seveda pa gre zahvala tudi vsem družinam in posameznikom za zbiranje različnih predmetov in materialov, ki so jih otroci skupaj s strokovnimi delavci vrtca koristno uporabili v ustvarjalne in druge namene.

Zahvalili bi se še staršem in ostalim osebam, ki priskočijo na pomoč, ko posamezna skupina potrebuje spremstvo za na avtobus oz. izlet.

Prav tako se zahvaljujemo občini Medvode, ki nam je kupila 40 čelad in skupaj z Zavodom Sotočje omogočila brezplačno uporabo dvorane – KUD Medvode, za nastop ob koncu šolskega leta, za enoto Pirniče.

Na koncu pa gre zahvala seveda, zunanjim sodelavcem, strokovnim delavcem Vrtca in vodstvu Vrtca Medvode za vso podporo in sodelovanje v šolskem letu 2022/23.

 

Zapisala:
Brigita Juričan, pom. ravnateljice

Prilagoditve