Sklad vrtca


SKLAD VRTCA

V vrtcu že dolga leta deluje Sklad vrtca, ki je ustanovljen za:

• pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,
• financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne
financira iz javnih sredstev,
• nakup nadstandardne opreme,
• pomoč socialno šibkim otrokom v okviru možnosti.

Upravni odbor sklada v soglasju s svetom vrtca in svetom staršev pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev. Pridobljena sredstva pa se porabijo namensko.


LETNO POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA SKLADA VRTCA MEDVODE ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Šolsko leto 2020/21 je bilo posebno leto. Zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 smo večji del leta imeli dežurstvo za nujne primere ali pa smo se gibali v »mehurčkih«. Tako je tudi naš Sklad Vrtca Medvode bil bolj v mirovanju. Iz sklada nismo ničesar kupili, niti nismo ničesar zbirali. Aktivna je bila edino Enota Senica, ki je na pomladnem bazarju zbrala 197€.

Odpadli so tudi vsi tabori, tako da sredstva niso bila porabljena v ta namen.

Tabela: stanje sredstev v šolskem letu 2020/2021

ENOTA Prenos sredstev
2019/20
v €
Zbrana sredstva
1.9.2020-31.12.2020
v €
Zbrana sredstva
1.1.2021-31.8.2021
v €
Porabljena sredstva
2020/21
v €
Stanje na dan
31. 8. 2021
v €
OSTRŽEK 599,69 0,00 0,00 0,00 599,69
SENICA 436,90 0,00 197,00 0,00 633,90
SORA 1.642,04 0,00 0,00 0,00 1.642,04
MEDVOŠKA 202,51 0,00 0,00 0,00 202,51
PRESKA 719,60 0,00 0,00 0,00 719,60
SMLEDNIK 655,18 0,00 0,00 0,00 655,18
PIRNIČE 1.355,38 0,00 0,00 0,00 1.355,38
OSTALO 2.297,22 0,00 0,00 0,00 2.297,22
PRENOS IZ PRETEKLIH LET 6.882,67 0,00 0,00 0,00 6.882,67
SKUPAJ 14.791,19 0,00 197,00 0,00 14.988,19

Na seji Upravnega odbora Sklada Vrtca Medvode smo se dogovorili, da se v jesenskem času dokupi rolerje in ščitnike za rolanje, ker se občasno pokaže potreba po več kompletih za rolanje (kadar rola več enot istočasno), ščitniki pa se hitreje uničijo. Pozvali naj bi tudi starše k zbiranju odpadnega papirja, kar bi se izvedlo spomladi 2022.

 

 

 

Prilagoditve