Sklad vrtca


SKLAD VRTCA

V vrtcu že dolga leta deluje Sklad vrtca, ki je ustanovljen za:

• pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,
• financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne
financira iz javnih sredstev,
• nakup nadstandardne opreme,
• pomoč socialno šibkim otrokom v okviru možnosti.

Upravni odbor sklada v soglasju s svetom vrtca in svetom staršev pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev. Pridobljena sredstva pa se porabijo namensko.

 

LETNO POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA SKLADA VRTCA MEDVODE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

V šolskem letu 2021/22 smo zbirali denarna sredstva na različne načine. Nekaj s prispevki na novoletnem in pomladnem bazarju ter s prispevki na pomladni tržnici. Izvedli smo tudi dražbo reprodukcij slik, z razstavo v Knjižnici Medvode, kjer so obiskovalci prispevali tudi za novoletne voščilnice. Nekaj sredstev pa se je zbralo še z donacijami staršev.

Starši se vedno izkažejo in običajno pohvalijo take oblike srečanj oz. način zbiranja sredstev, ki so namenjena v sklad vrtca.

V šolskem letu 2021/22 smo kupili za posamezne enote:

Enota Senica: večnamenski namizni oder Kamišibaj, rezalnik – giljotina, plastifikator, stojalo za sušenje slik.
Enota Medvoška: rezalnik – giljotina.
Enota Pirniče: poganjalci, tabla s košem, plastifikator.
Enota Preska: plastifikator.
Enota Sora: sedalna vreča.

Tabela: stanje sredstev v šolskem letu 2021/2022

ENOTA Prenos sredstev
31.8.2021
v €
Zbrana sredstva
1.9.2021-28.8.2022
v €
Zbrana sredstva
1.9.2021-25.8.2022
v €
Stanje na dan 25.8.2022
OSTRŽEK 599,69 482,85 0,00 1.082,54
SENICA 633,90 189,90 316,28 507,52
SORA 1.642,04 359,12 138,89 1.862,27
MEDVOŠKA 202,51 0,00 128,30 74,21
PRESKA 719,60 0,00 107,42 612,18
SMLEDNIK 655,18 0,00 0,00 655,18
PIRNIČE 1.355,38 894,86 1.405,15 845,09
OSTALO 2.297,22 2.515,00 3.393,59 1.418,63
PRENOS IZ PRETEKLIH LET 6.882,67 0,00 0,00 6.882,67
SKUPAJ 14.988,19 4.441,73 5.489,63 13.940,00

Ostalo: zbrana sredstva so od prostovoljnih prispevkov staršev v Sklad Vrtca Medvode, dražbe reprodukcij slik in prispevkov za voščilnice, ki so bile na razstavi v knjižnici Medvode. Porabljena sredstva pod ostalo so bila porabljena za nakup rolerjev in ščitnikov za otroke, za tabore in za lutkovno predstavo.

Zahvaljujemo se vsem družinam oz. posameznikom, ki so v sklad namenile prostovoljne prispevke.
Seveda pa gre zahvala tudi vsem družinam in posameznikom za zbiranje različnih predmetov (igrače in slikanice) in materialov, ki so jih otroci skupaj s strokovnimi delavci vrtca koristno uporabili v ustvarjalne in druge namene.
Zahvalili bi se še staršem in ostalim osebam, ki priskočijo na pomoč, ko posamezna skupina potrebuje spremstvo za na avtobus oz. izlet.
Prav tako se zahvaljujemo vsem tovarnam in posameznikom, ki so nam podarili različen odpadni material, ki so ga strokovni delavci porabili za delo z otroki.
Na koncu pa gre zahvala seveda, zunanjim sodelavcem, strokovnim delavcem vrtca in vodstvu Vrtca Medvode za vso podporo in sodelovanje v šolskem letu 2021/22.

Zapisala:
Brigita Juričan, pom. ravnateljice

Prilagoditve