Zdravje v vrtcu

PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU

Za sodelovanje v projektu Zdravje v vrtcu smo se odločili, ker se zavedamo, da je zdravje v življenju pomembna vrednota. Namen in poslanstvo projekta je oblikovati okolje, v katerem sta zdravje in dobro počutje pomembni vrednoti in v katerem si prizadevamo krepiti sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja. Zavedamo se, da  navade, ki jih pridobimo v najzgodnejšem obdobju, vplivajo na življenje tudi kasneje. Svetovna zdravstvena organizacija je zdravje opredelila kot stanje popolnega fizičnega, mentalnega in socialnega blagostanja in ne samo kot odsotnost bolezni ali nemoči. Ta cilj je seveda  težko uresničljiv in predstavlja za odrasle, ki smo odgovorni za bivanje naših otrok v javnih zavodih veliko odgovornost. Skrb za zdravje je tudi eden od temeljnih ciljev v Kurikulumu za vrtce.

Področja aktivnosti za krepitev zdravja so: zdrava prehrana, gibanje, dobri medsebojni odnosi skrb za osebno higieno in varno fizično okolje. Področja se med seboj močno povezujejo in vplivajo drugo na drugo. Če smo na primer zaspani, se ne moremo zbrati, tudi motorično smo manj fleksibilni in verjetno to vpliva tudi na naše trenutne odnose z drugimi (razdražljivi, nezainteresirani…).

Pridobitve otrok:

Na področju prehrane: Otroci oblikujejo ustrezne prehranske navade, osvajajo čim več prehranskega znanja in ustvarijo pozitiven odnos do zdravega in kulturnega načina prehranjevanja, kar je pomembno za kasnejša življenjska obdobja.

Na področju gibanja: Otroci pridobivajo navade vsakodnevnega gibanja, veselja do gibanja. Gibanje vpliva na razvoj otroka tudi na emocionalnem, intelektualnem in socialnem področju (upoštevanje pravil…).

Na področju medsebojnih odnosov: Otroci pridobivajo konkretne socialne  izkušnje in se učijo ustrezno reševati konkretne probleme (pomagati drugim: zbiranje zamaškov, oblačil, …)

Na področju osebne higiene: Otroci se navajajo na samostojnost.

Ustvarjamo varno fizično okolje, kjer skrbimo za fizično varnost, organizacija prostora, ki omogoča zagotavljanje zasebnosti in intimnosti ter tudi spodbude za učenje in aktivnosti.

 

Poročilo E. Senica – Zdravje v vrtcu, GOSENICE

Poročilo E. Senica – Zdravje v vrtcu, ŽIRAFE

Poročilo E. Senica – Zdravje v vrtcu, SLONČKI

V šolskem letu 2017-18 v projektu ne sodelujemo več. Vsebine se izvajajo na ravni oddelkov in enot.

Prilagoditve