Šola za starše

Šola za starše

V sodelovanju z Akcijsko skupino Medvode že nekaj let zaporedoma organiziramo »Šolo za starše«. To je ena izmed oblik sodelovanja s starši, v kateri se s predavatelji različnih področij, predvsem pa strokovnjaki predšolskega obdobja pogovarjamo o razvoju otroka in vseh posebnostih tega razvojnega obdobja. Teme predavanj so take, da se lahko pogovarjamo o konkretnih primerih iz svojega domačega okolja.

Tudi v letošnjem šolskem letu 2019/2020 organiziramo tri srečanja, in sicer:

 

Predavatelj: Datum in prostor: Naslov:
SIMON KONEČNIK
1.10.2019, ob 18.00
v OŠ Medvode
Učenje za prihodnost
MIHA RUPARČIČ 19.11.2019, ob 18.00
v OŠ Medvode 
Varna navezanost in vzgoja brez drame
(Družinski inštitut)
TJAŠA JERMAN
7.1.2020, ob 18.00
v OŠ Medvode
 Varna raba interneta