Šola za starše

Šola za starše

V sodelovanju z Akcijsko skupino Medvode že nekaj let zaporedoma organiziramo »Šolo za starše«. To je ena izmed oblik sodelovanja s starši, v kateri se s predavatelji različnih področij, predvsem pa strokovnjaki predšolskega obdobja pogovarjamo o razvoju otroka in vseh posebnostih tega razvojnega obdobja. Teme predavanj so take, da se lahko pogovarjamo o konkretnih primerih iz svojega domačega okolja.

Tudi v letošnjem šolskem letu 2022/2023 bomo organizira tri srečanja, in sicer:

Naslov: Datum in prostor: Predavatelj:

 Visoko občutljivi in plašni otroci

18. 10. 2022 Sabina Adanič
Otroci z močno voljo 22. 11. 2022 Ivana Gradišnik
Otrok in samostojnost 24. 1. 2023 Eva Boštjančič

1. VISOKO OBČUTLJIVI IN PLAŠNI OTROCI (18. 10. 2022)

Vsak peti otrok ima nadpovprečno občutljiv živčni sistem. Takšni otroci zaznavajo in vsrkavajo več dražljajev in vtisov iz okolja in jih tudi procesirajo na bolj nadroben in niansiran način. Zato imajo opraviti z zahtevnejšo nalogo kot preostala večina otrok. Visoko občutljivi otroci so nagnjeni k razdraženosti in izčrpanosti – preprosto zato, ker je zaradi značilnosti njihovega živčnega sistema potrebno dosti manj dražljajev, da se počutijo tako. Hkrati pa se ta občutljivost pogosto skriva za močno voljo in neuklonljivostjo, ki delujeta kot ščit in obramba za nežno energijo teh otrok. Zato je včasih težko prepoznati, kaj se zares skriva za obnašanjem otroka ter ustrezno odreagirati. Ti otroci so pogosto nerazumljeni in označeni kot “preveč občutljivi”, “plašni”, “razvajeni”, lahko pa tudi “neubogljivi”, “nevzgojeni”, “agresivni” … Na srečanju bomo razmišljali, kakšne smernice so nam lahko v pomoč, ko dobimo v varstvo in vodenje te sorte otrok.

2. OTROCI Z MOČNO VOLJO – OD BITK ZA PREMOČ DO VODENJA Z ZGLEDOM (22. 11. 2022)

Obstajajo otroci, za katere je bistvenega pomena, da lahko rečejo ne, še preden lahko rečejo da. Že vse od rojstva so bolj samostojni in odločni kot večina drugih otrok. Razlikujejo se od večine otrok, ki se z veseljem stopijo s svojimi starši in se rade volje odpovejo svojim mejam za to, da uživajo toplino in skrb. To so otroci, ob katerih se starši včasih počutimo, kot da so močnejši od nas. Borijo se za vsako stvar in ko se jim zoperstavimo, postane njihov upor še močnejši. Ko poskušamo rešiti probleme tako, kot jih rešujemo z drugimi otroki, problemi ekspandirajo. Vedno želijo imeti kontrolo nad lastnim telesom in življenjem. Ko se nekaj odločijo, jih ne moremo premakniti z nobeno manipulacijo ali grožnjo. Nekateri otroci se tako obnašajo predvsem doma, drugi pa tudi v vrtcu in šoli. Za starše so ti otroci huda preizkušnja, saj imamo neprenehoma občutek, da se do otrok ne vedemo prav ali da ti zavračajo našo ljubezen. Na srečanju bomo govorili o tem, kako velja razumeti take otroke, kako lahko znižamo raven konfliktov u njimi in na kakšen način jih velja voditi, da je produktivno za oboje: odrasle in otroke.

3. OTROCI IN SAMOSTOJNOST (24. 1. 2023)

Izobraževanje za starše prvošolcev

Vstop otroka v šolo oz. prehod iz vrtca v šolo je za otroke in njihove starše pomemben življenjski in izobraževalni mejnik. Novo izkušnjo lahko na eni strani spremljajo pozitivni občutki in navdušenje, medtem ko se lahko na drugi strani pojavi nelagodje ali negotovost.

Prehod otrok je odvisen od več dejavnikov, med katerimi lahko izpostavimo sodelovanje med institucijo in starši, ustrezna starševska pričakovanja in starševsko podporo. Tako imenovano občutljivo izvajanje prehoda iz vrtca v šolo prinaša pozitivne izkušnje in zaupanje za vse nadaljnje prehode v izobraževanju.

 

 

Prilagoditve