Svet staršev

SVET STARŠEV VRTCA MEDVODE

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnih zavodih oblikuje Svet staršev, ki ga sestavljate predstavniki staršev posameznih oddelkov.

Na ta način lahko vplivate na način življenja in dela v vrtcu, ga sooblikujete ter tako ob strokovni avtonomiji vrtca vplivate tudi na raven kakovosti predšolske vzgoje v skladu z nacionalnim dokumentom, Kurikulumom za vrtce (1999).

Kot posamezni predstavnik staršev ne zastopate le lastnih starševskih interesov, temveč ste se dolžni povezovati z vsemi starši v oddelku in njihove pobude ter predloge prenašati naprej.

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 26.9.2023

 

 

 

 

 

 

Prilagoditve