Zdravje in prehrana

ZDRAVJE V VRTCU

V vrtcu Medvode skrbimo za čisto, varno in zdravo bivalno okolje, v katerem se otroci dobro počutijo. Posebno skrb namenjamo zračenju prostorov in gibanju ter igri otrok na svežem zraku. Nenehno spremljamo zdravstveno stanje otrok in izvajamo preventivne higienske ukrepe na področju preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni oz. okužb.

Pri izvajanju zdravstveno higienskega režima v vrtcu upoštevamo veljavne zakonske predpise s področja zdravstvenega varstva, navodila in priporočila strokovnih institucij.

                                “SOLATA”

 PREHRANA PREDŠOLSKEGA OTROKA

Na zdravje otrok vpliva mnogo dejavnikov okolja in eden izmed najpomembnejših je ravno prehrana. Zavedamo se, da so zdrave prehranjevalne navade, pridobljene v najzgodnejšem otroštvu pomembna popotnica za življenje. Zato moramo otroke že od njihovega zgodnjega otroštva navajati na zdravo prehrano, ki je pomembna tako za fiziološki, psihosocialni kot tudi za kognitivni razvoj posameznika.

Otrokom v vrtcu ponujamo zdravo, varno, uravnoteženo in pestro prehrano, ki se pripravlja po veljavnih strokovnih priporočilih in načelih zdrave prehrane, v skladu z navodili, smernicami in najnovejšimi dognanji o zdravi in varni prehrani.

Otrokom dnevno pripravljamo sveže obroke. Jedilnik sestavljajo varovana in zdravju otrok prijazna živila in je obogaten z veliko svežega sezonskega sadja in zelenjave ter polnovrednimi žiti in žitnimi izdelki. V prehrano vključujemo Vaški kruh in pekovsko pecivo, ki je brez aditivov in z zmanjšano vsebnostjo soli in nehomogenizirano mleko.

V prehrano pa vključujemo tudi ekološko pridelana živila, ki jih dobavljamo pri certificiranih ekoloških proizvajalcih in dobaviteljih.

Za otroke s prehranskimi alergijami ali motnjami v presnovi na podlagi zdravniškega potrdila pripravljamo ustrezno dietno prehrano.

Naloge s področja prehrane in zdravstveno higienskega režima predstavljajo skupek prizadevanj vseh zaposlenih in staršev za zdrav način življenja, krepitve in ohranjanja zdravja ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

 

V Vrtcu Medvode za področje prehrane in zdravstveno higienskega režima skrbi ga. Patricija Šerbel, dosegljiva je na telefonu 031-667-523 ali 01/361-90-99.

PRISPEVKI:

PRVA POMOČPRVA POMOČ 1PRVA POMOČ (kliknite)