Zdravje in prehrana

ZDRAVJE V VRTCU

Skrbimo za čisto, varno in zdravo bivalno okolje, v katerem se otroci dobro počutijo. Posebno skrb namenjamo gibanju, igri otrok na svežem zraku in zračenju prostorov. Nenehno spremljamo zdravstveno stanje otrok in izvajamo preventivne higienske ukrepe na področju preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni oz. okužb.

“TRŽNICA MEDVODE

 PREHRANA PREDŠOLSKEGA OTROKA

Otrokom v vrtcu ponujamo zdravo, varno, uravnoteženo in pestro prehrano, ki se pripravlja po veljavnih strokovnih priporočilih in načelih zdrave prehrane, v skladu z navodili, smernicami in najnovejšimi dognanji o zdravi in varni prehrani.

Otrokom dnevno pripravljamo sveže obroke. Jedilnik sestavljajo varovana in zdravju otrok prijazna živila in je obogaten z veliko svežega sezonskega sadja in zelenjave ter polnovrednimi žiti in žitnimi izdelki. V prehrano vključujemo Vaški kruh in pekovsko pecivo, ki je brez aditivov in z zmanjšano vsebnostjo soli in nehomogenizirano mleko.

V prehrano pa vključujemo tudi ekološko pridelana živila, ki jih dobavljamo pri certificiranih ekoloških proizvajalcih in dobaviteljih.

Za otroke s prehranskimi alergijami ali motnjami v presnovi na podlagi zdravniškega potrdila pripravljamo ustrezno dietno prehrano. 

V Vrtcu Medvode za področje prehrane in zdravstveno higienskega režima skrbi ga. Patricija Šerbel.
Tel: 031/667-523 ali 01/361-90-99
Mail: patricija.serbel@vrtec-medvode.si

 

PRISPEVKI:

PRVA POMOČPRVA POMOČ 1PRVA POMOČ (kliknite) 

Prilagoditve