Vpis v vrtec

Vpis otrok 2024/2025

POMEMBNE INFORMACIJE OB VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2024-2025

VPISNI LIST

PREMESTITVE MED ENOTAMI 2024-2025

 

Vpis otrok 2023/2024

Seznam sprejetih 2023-2024  

Čakalni seznam 2023-2024, 2. 2. 2024

 

OBVESTILO!

SKLEP
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Medvode znašajo mesečno na otroka za posamezne programe:

– prvo starostno obdobje      609,48 EUR
– drugo starostno obdobje (homogeni in heterogeni oddelek)      424,24 EUR
– kombinirani in oddelek 3-4 leta      480,54 EUR

 Medvode, 31. 3. 2023

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Medvode, 18.3.2014 – Z NOVIM TOČKOVNIKOM

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet, Občine Medvode na 3. seji dne, 15. 2. 2011 sprejel

Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Medvode

  
                              
Prilagoditve