Vpis v vrtec

Vpis otrok 2024/2025

Čakalna lista 2024-25, 17. 6. 2024

Čakalni seznam otrok za šolsko leto 2024-2025

 

 

POMEMBNE INFORMACIJE OB VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2024-2025

VPISNI LIST

PREMESTITVE MED ENOTAMI 2024-2025

 

Vpis otrok 2023/2024

Čakalni seznam 2023-2024, 2. 2. 2024

 

OBVESTILO!

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu dne, 15.03.2024, (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0675/sklep-o-dolocitvi-cen-vzgojno-varstvenih-programov-vrtca-medvode-in-rezervacijah), objavljen Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah, od 1. 3. 2024, dalje.

SKLEP
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Medvode znašajo mesečno na otroka za posamezne programe:

– prvo starostno obdobje    630,61 EUR,
– drugo starostno obdobje (homogeni in heterogeni oddelek)    447,25 EUR,
– kombinirani in oddelek 3-4 leta    504,31 EUR

 Medvode, 18. 3. 2024

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Medvode, 18.3.2014 – Z NOVIM TOČKOVNIKOM

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet, Občine Medvode na 3. seji dne, 15. 2. 2011 sprejel

Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Medvode

  
                              
Prilagoditve