Enota Preska

Če pohitimo čez progo se nam z bližnjega griča sramežljivo pobliska goričanski dvorec. Nedaleč stran zagledamo naselje strnjenih stanovanjskih blokov. Sredi tega naselja živi hiša, vrtec v Preski, kjer v petih oddelkih skrbimo za otroke v starosti od 1 do 6 let.

Vrtec Medvode, enota Preska, Kalanova 3, Medvode

Telefon: 01/361-27-20

Poslovni čas oddelkov: 5.45 – 16.30

 

 

 

Prilagoditve