Dragi otroci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci!

 “Vse, kar moram vedeti o tem, kako živeti, kaj delati in kako obstati, sem se naučil v vrtcu. Ta modrost ni bila na vrhu gore visoke šole, temveč prav v samih temeljih vrtca.

Naučil sem se tega:

Vse deli z drugimi.
Igraj pošteno.
Vedno daj vsako reč tja, kjer si jo našel.
Pospravi za seboj.
Ne vzemi, kar ni tvoje.
Opraviči se, kadar koga prizadeneš.
Pred jedjo si umij roke.
Potegni vodo.
Topli keksi in mrzlo mleko ti koristijo.
Živi uravnoteženo življenje – vsak dan se malo uči, malo misli, malo riši, malo slikaj, malo poj, malo se igraj in malo delaj.
Vsako popoldne malo zadremaj.
Kadar greš v svet, pazi na promet, primi se koga za roko in držita se skupaj.
Pozoren bodi na čudežne dogodke.
Spomni se semen v lončku: korenine poženejo navzdol, rastlina pa navzgor in nihče pravzaprav ne ve, kako in zakaj, vendar smo vsi takšni.
Zlate ribice, hrčki, bele miške in celo seme v lončku – vse umre. Mi tudi.«

R. Fulglum, Vse, kar moram vedeti, sem se naučil v vrtcu.


Vsega po malo želim tudi vam, zato dobrodošli v vrtcu!

 

Romana Epih       
  ravnateljica        

PREDSTAVITEV VRTCA  

Vrtec Medvode je javni vzgojno–izobraževalni zavod, ki izvaja javno veljavni program za predšolske otroke. Ustanoviteljica Vrtca je Občina Medvode.

ZGODOVINA VRTCA

Predšolska vzgoja v Medvodah poteka že šestdeset let. V Pogačnikovi vili so leta 1951 odprli prvi oddelek DiD – Dom igre in dela, poznejši prvi otroški vrtec, ki je organizacijsko sodil k OŠ Preska. Postopoma se je širil in leta 1968 je štel že šest oddelkov. Vrtec, ki je takrat štel šest oddelkov, je izpolnjeval vse pogoje in postal samostojni Vzgojno-varstveni zavod Medvode.

V letu 1974 sta bila odprta dva nova oddelka v stanovanjskem bloku na Medvoški 8, tri leta kasneje je potekalo odprtje enote v Pirničah in v marcu 1979 so se odprla vrata enote vrtca v Smledniku. Junija, istega leta, je zaživel namensko zgrajen vrtec na Svetju, ki je imel tudi prve jaslične oddelke. Vrtec v Preski je leta 1982 sprejel otroke v štiri namensko zgrajene in opremljene oddelke.

Po združitvi v Vzgojno-varstveno organizacijo Rezke Dragarjeve 01.01.1985, ki se je leta 1992 preimenovala v Vzgojno-varstveni zavod Šentvid, je v januarju 1997 Vrtec Medvode postal samostojen zavod, ki ga je ustanovila občina Medvode, ki je leta 1995 postala nova lokalna samoupravna skupnost.

Poletje 2001 je pomembno zaznamovalo razvoj predšolske vzgoje. Na Svetju je bil zgrajen prizidek k matičnemu vrtcu, ki je omogočil staršem vključitev otrok v kar tri oddelke, dodatna pridobitev pa je bila tudi večnamenski prostor, ki ga do tedaj ni bilo.

V letu 2003 je enota vrtca v Preski pridobila še eno namensko zgrajeno igralnico za najmlajše otroke in v
letu 2004 enota vrtca v Pirničah, v izpraznjenem stanovanju, pridobi dodatni oddelek za predšolske otroke.

V letu 2008 sta na naslovu Zg. Senica 45, v prenovljeni trgovini odprta dva nova dislocirana jaslična
oddelka enote Ostržek, ki se jima v januarju 2009 pridruži še en oddelek I. starostne stopnje.
Oktobra 2009 smo pridobili dva oddelka II. starostne stopnje v prostorih OŠ Medvode.

V šolskem letu 2011/2012 so vstopili otroci v dva oddelka novo zgrajenega prizidka pri POŠ, v Sori.

V šolskem letu 2012/2013 smo odprli enoto Smlednik-novi s petimi oddelki, ki se nahaja v neposredni bližini že
obstoječega vrtca v Smledniku.

 

Prilagoditve