Mali sonček

Gibalni-športni program Mali sonček

 

je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj.

 

Mali sonček – modri: za otroke, od 2. do 3. leta starosti 

Mali sonček – zeleni: za otroke, od 3. do 4. leta starosti 

   Mali sonček – oranžni: za otroke, od 4. do 5. leta starosti 

 Mali sonček – rumeni: za otroke, od 5. do 6. leta starosti

 

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi-športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.

 

Mali sonček otroka nagradil z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem in športnim pripomočkom, s katerim se bo lahko igral.

 

 

 

 

 

Prilagoditve