Dragi otroci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci!

Po brezskrbnih počitnicah, ko vroče poletje podaja roko zreli jeseni, vstopamo v novo šolsko leto polni energije, upanja, zanosa, načrtov, optimizma in vedoželjnosti. Vsako leto pomeni nov začetek in hkrati nadaljevanje nečesa, kar smo zasnovali v preteklosti.

Vrtec, lokalno okolje, kultura bivanja, ekologija – vse to nas povezuje in je vpeto v naše življenje in razvoj otrok. Otroci spoznavajo neznano, drugačno in različno – to pa je še kako pomembno v našem tako različnem svetu.

Otrokom želim, da si naberejo veliko raznovrstnih izkušenj, novih prijateljstev in smeha skozi vse leto.

Vam starši želim, da spremljate napredek svojega otroka, ga vzpodbujate in se z njim veselite slehernega uspeha.

Cenjeni sodelavci, znova in znova se zavedajmo, da je naš poklic nekaj posebnega in da je dober vzgojitelj, ki je predan svojemu delu, pravo poslanstvo in dragocenost. Vsi moramo v vsakem trenutku dajati zgled pozitivnih osebnosti, polnih zaupanja, ne glede na delo, ki ga opravljamo. Skozi novo šolsko leto naj nas vodi misel, da nas bo samo odgovorno delo  pripeljalo do postavljenih ciljev ter do najpomembnejših življenjskih znanj, ki jih bodo mladi nujno potrebovali, da se bodo lažje znašli v življenju. Hišo začnemo graditi pri temeljih.  

Starši in sodelavci imamo isti cilj, do katerega vodi več poti. Vsi želimo otrokom najboljše. Potrudimo se, da bomo s skupnimi močmi in sodelovanjem dajali otrokom zgled, prave vrednote in spoštovanje do dela in napora, ki ga vlagamo v otroke.

Romana Epih
ravnateljica


OBVESTILO

OBVESTILO-POJASNILO

 

Prilagoditve