Pravila

EKO PRAVILA V NAŠEM VRTCU

 

 

UGAŠAMO LUČI

GOVORIMO TIHO

VARČUJEMO Z VODO

LOČUJEMO ODPADKE

RADI IMAMO LJUDI, ŽIVALI IN RASTLINE

SKRBIMO ZA ČISTO IGRALNICO, VRTEC IN OKOLJE

VZPODBUJAMO PRIMEREN ODNOS DO HRANE

NE TRGAMO ROŽ IN LISTOV IZ GRMOVJA

VARČNO UPORABLJAMO BRISAČE

SKRBIMO ZA ČIM VEČ GIBANJA

SKRBIMO ZA OSEBNO HIGIENO

UŽIVAMO DOVOLJ TEKOČINE

                                                                 

 

Prilagoditve