Prvi turistični koraki

PRVI TURISTIČNI KORAKI V VRTCU MEDVODE

 

Vrtec Medvode že peto leto sodeluje pri projektu Turistične zveze Slovenije z naslovom Prvi turistični koraki.

  • V prvem letu sodelovanja so otroci spoznavali Medvode preko pripovedk in legend, vezanih na sam kraj. 
  • V drugem letu je bila tema »Moj kraj – Moj ponos«, preko katere so se spoznavali z znamenitostmi Medvod in se ob projektu tudi ekološko osveščali. 
  • V tretjem letu je bila tema «Gozd«. Otroci so preko pravljice Drevo Krištof spoznavali, zakaj človek potrebuje drevo, kako drevo zraste, nudi zavetje živalim in ljudem ter kako lahko vsi prispevamo k varovanju gozdov. 
  • V četrtem letu je bila tema »Ekologija«, ko so otroci spoznavali pomen predelave lesa in ustvarjali svoj papir iz papirne kaše. 
  • V petem letu je bila tema »Potujemo z jezikom«. Otroci so preko celega leta spoznavali lokalno kulinariko in se seznanili z nekaterimi lokalnimi pridelovalci, značilnimi za naše kraje. Prepustili so se okušanju in poimenovanju jedi, zraven pa povabili tudi naše stare starše kot najboljše informatorje.

 

 

Letošnja tema pa je »Na zabavo v naravo«. Otroci bodo od decembra do marca spoznavli bližnjo okolico vrtca ter kakovostno preživeli čas v naravi, v zimskem času. Pri projektu bo sodelovalo sedem skupin iz vseh enot.

 

Poročilo Prvi turistični koraki 2013 – 2014

 

Prilagoditve