AKCIJSKA SKUPINA MEDVODE IN VRTEC MEDVODE

4 Mar 2016

          vabita na 3. predavanje v okviru Šole za starše

 

DARJA BARBORIČ VESEL

OTROCI IN AGRESIVNOST

 

V ČETRTEK, 10. 3. 2016,

ob 18.00,

V OŠ Medvode.

Agresivnost je socialni odziv, ki se poraja v možganih. Otrok je vselej agresiven zaradi nečesa, kar se dogaja – ali se ne dogaja – v odnosih, ki jih ima s pomembnimi bližnjimi. Naša zmožnost »razšifrirati« posameznikovo agresivno vedenje pa je sorazmerna z našo zmožnostjo videti onkraj zgolj moralne perspektive in z mero našega samozavedanja.

Agresivnost ni enako nasilje. Ta zmotna predpostavka, ta nesporazum, nam preprečuje uzreti njen eksistencialni vir. Iz tega razloga se nanjo odzivamo s strahom, obsodbo ali zanikanjem, namesto z radovednostjo, zanimanjem, priznanjem in empatijo. Ljudje potrebujemo 10-15 let, da – če so pogoji optimalni! – ustrezno integriramo agresivna čustva in se naučimo destruktivno agresivnost transformirati v konstruktivno.

Otroci so izkustvena bitja – učijo se skozi izkušnjo, ne skozi pridiganje, moraliziranje, očitanje ali kritiziranje. Zato je najbolj pomembno, da lahko bivajo z odraslimi, ki so dovolj pogumni, da si upajo biti čustveno živi, iskreni in pristni. Tudi v svoji agresivnosti.

Prilagoditve