Dežurstvo v času novoletnih počitnic

4 Dec 2015

   Spoštovani starši!

V času novoletnih počitnic, (ponedeljek, 28. 12., torek, 29. 12., sredo 30. 12. in četrtek, 31. 12. 2015), bo organizirano dežurstvo v enoti Ostržek, na Ostrovrharjevi ulici 2.

Zaradi lažje organizacije dela, vas prosimo, da sporočite odsotnost oz. prisotnost vašega otroka vzgojiteljici v oddelku do srede, 16. 12. 2015. Zadnji dan WEB odjave pa je 24. 12. 2015, do 8. ure zjutraj.

Od števila vpisanih otrok je odvisna prisotnost strokovnih delavcev v oddelkih, kuhinji in tudi nabava hrane. Ravnajte odgovorno in ne vpisujte otrok »za vsak primer …«.

 

Hvala za razumevanje.

Uprava vrtca

Prilagoditve