Dan odprtih vrat

14 Apr 2023

E-novičnik

4 Apr 2023

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah

4 Apr 2023

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu dne, 24. 3. 2023,  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0941/sklep-o-dolocitvi-cen-vzgojno-varstvenih-programov-vrtca-medvode-in-rezervacijah objavljen Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah. Novost: V primeru bolezni ali poškodbe otroka starši lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi zdravstvenih razlogov na podlagi […]

E-novičnik

27 Mar 2023