NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

13 Okt 2022

Spoštovani starši, skrbniki in zaposleni!

Sporočamo vam, da imamo s spremembo 135. člena ZOFVI-M kot davčni zavezanci možnost, da do največ 0,3% dohodnine, namenimo tudi skladu vrtca.

Na vas se tako obračamo s prošnjo, da našemu skladu namenite del dohodnine. S sredstvi, ki jih bomo zbrali, boste pomagali pri nakupu nadstandardne opreme, omogočili ogled predstave za vse otroke in otrokom iz manj vzpodbudnih okolij pomagali pri plačilu nadstandardnih dejavnosti (tabori) …

Iskrena zahvala vsem, ki ste že do sedaj donirali v sklad Vrtca Medvode.

Z vašim sodelovanjem bodo namen in dejavnost sklada lažje uresničljivi.

Upravni odbor sklada Vrtca Medvode in vodstvo vrtca.

 

Več o delovanju sklada Vrtca Medvode si lahko preberete na spletni strani vrtca, pod zavihkom Sklad vrtca.

Obrazec »Doh-Don« oziroma »Zahteva za namenitev dela Dohodnine za donacije« je dostopen na spletnem naslovu: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf

Ime oziroma naziv šolskega sklada ali sklada vrtca Davčna številka šolskega sklada Odstotek (%)
Vrtec Medvode-sklad 55787738  

 

Prilagoditve