Obvestilo o novi ceni programov

18 Mar 2024

Spoštovani.

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu dne, 15.03.2024, (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0675/sklep-o-dolocitvi-cen-vzgojno-varstvenih-programov-vrtca-medvode-in-rezervacijah), objavljen Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah, od 1. 3. 2024, dalje.

Lepo pozdravljeni.

Romana Epih, ravnateljica

 

 

Prilagoditve