NOVE CENE VRTCA

14 Feb 2013

OBVESTILO!

Občinski svet Občine Medvode je na 18. seji, dne 05. 02. 2013 sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah

 

– prvo starostno obdobje       472,50 EUR
– drugo starostno obdobje (homogeni in heterogeni oddelek)        312,33 EUR
– kombinirani in oddelek 3-4 leta         356,71 EUR

 

Več si lahko prebertete na NOVE CENE PROGRAMA VRTCA, od 01. 02. 2013

Medvode, 14. 02. 2013

 

 

Prilagoditve