OBVESTILO – POJASNILO

27 Avg 2014

OBVESTILO – POJASNILO
v zvezi z odprtjem novega vrtca v Pirničah

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v mesecu aprilu 2014 objavilo razpis za prijavo projektov, za katere se lahko pridobi nepovratna evropska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Občina Medvode je na ta razpis v mesecu maju 2014 prijavila projekt »Izgradnja novega vrtca v Pirničah«. Iz tega razpisa si obetamo cca 730.000 EUR nepovratnih sredstev.

Eden izmed pogojev razpisa je tudi ta, da investicija pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev še ne sme biti zaključena, zato z zaključkom investicije še čakamo, čeprav bi jo lahko zaključili že pred dvema mesecema. Vsi skupaj smo upali, da bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sklepe izdalo v roku dveh mesecev po oddaji vloge (kot so imeli zapisano v razpisni dokumentaciji), vendar se to ni zgodilo. V tem primeru bi bil vrtec s 25.8. že odprt, kot je bilo sprva tudi načrtovano.

Po informacijah, ki smo jih dobili na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, bodo sklepe o dodelitvi sredstev začeli izdajati v začetku meseca septembra. Ko bo odločitev o sredstvih znana, bomo lahko izvedli še preostale aktivnosti za zaključek investicije (izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja).

Ker obstaja velika možnost, da denar iz tega razpisa dobimo, smo se odločili, da investicije še ne zaključimo in da so do izdaje sklepa Ministrstva otroci nameščeni še v starem vrtcu.
Računamo, da bo to le za mesec dni. Vstop otrok v vrtec s 25.8. bi pomenil, da je bilo za vrtec izdano uporabno dovoljenje, s čimer pa bi se štelo, da je investicija zaključena in do sredstev tako ne bi bili upravičeni.
Nov vrtec ima prostorske kapacitete za 116 otrok, kar je 33 otrok več, kot so kapacitete obstoječega starega vrtca. Da pa teh 33 otrok zaradi naše odločitve, da investicije še ne zaključimo, ne bi ostalo brez obljubljenega prostega mesta v vrtcu, so se v preostalih enotah Vrtca Medvode uredili začasni prostori za namestitev teh otrok.
Starše in otroke prosimo za razumevanje nastale situacije in potrpežljivost. Vsi skupaj upamo, da bodo lahko otroci čim prej v novih prostorih vrtca.

Občina Medvode

Medvode, 27. 8. 2014

Prilagoditve