Obvestilo ravnateljice

15 Nov 2021

Spoštovani starši.

Tokratni ukrepi v boju s corono, so nas obšli, kljub temu nekaj obrazložitev.

Na začetku opomnik, da je maska v našem zavodu obvezna. Vrtec mora ostati odprt in pričakujemo, da ta ukrep spoštujete, četudi se ne strinjate z njim.

  1. Zaprtje oddelka vrtca zaradi karantene.

Vrtec v primeru pojava okužbe s SARS CoV-2 začasno zapre oddelek, ko prejme obvestilo, da je pri zaposlenemu ali pri posameznemu otroku iz oddelka, ugotovljen pozitiven rezultat na okužbo SARS CoV-2 s PCR metodo.

Ukrepanje v vrtcu teče v skladu z Navodili NIJZ ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS CoV-2 v zavodu (10. november 2021). Ob tem je treba opozoriti, da zaposleni v VIZ, ki mu je potrjena okužba s SARS CoV-2 na hitrem antigenskem testu, doma počaka na rezultate potrditvenega testiranja s PCR metodo. Obdobje karantene se prične šteti na dan pozitivnega HAG testa oz. zadnji dan prisotnosti v vrtcu, + 9 dni.

Sorojenci nimajo omejitev. Odsotnost označite v WEB-VRTEC.

  1. Oprostitev plačila staršev zaradi neobiskovanja vrtca zaradi odrejene karantene.

Za otroke, ki so zdravi, vendar vrtca ne smejo obiskovati zaradi odrejene karantene (razlog za karanteno ni pogojen), se staršem prizna pravica do oprostitve plačila za vrtec za dneve odsotnosti otroka (podlaga je 102. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19; Ur.l.RS, št. 15/20; v nadaljevanju: ZZUOOP). Pogoj za priznanje oprostitve plačila za dneve odsotnosti otroka iz vrtca je odločba o karanteni, ki jo morajo starši predložiti vrtcu.

Dogaja se, da je odločba o karanteni izdana z zamudo, tako da je v obdobju, ki ga navaja karantena, otrok bil dejansko v vrtcu še vedno prisoten kakšen dan. Pri priznavanju oprostitve plačila staršev zaradi karantene otroka upoštevamo dejanske dneve odsotnosti otroka iz vrtca in ne celotnega obdobja karantene, kot izhaja iz odločbe.

Odločbe pošljite v oskrbnine: nina.florindo@vrtec-medvode.si

Zaradi preprečevanja širjenja okužbe z novim coronavirusom in za omilitev posledic bolezni Covid-19 se priznava oprostitev plačila staršem tudi za čas, ko je bil otrok v izolaciji zaradi okužbe z virusom SARS CoV-2 oziroma, ko je zbolel za boleznijo Covid-19. Pogoj je, da starši vrtcu predložijo ustrezno dokazilo s strani izbranega zdravnika o izolaciji zaradi pozitivnega testa, oziroma zaradi bolezni Covid-19 ali drugo ustrezno dokazilo, kot npr. potrdilo o prebolevnosti.

  1. Dolžnost staršev, da vrtec obvestijo o tem, da je otrok zbolel za nalezljivo boleznijo Covid-19

Že spomladi smo vas obvestili, da ste starši dolžni vrtcu sporočiti, ko otrok zboli za nalezljivo boleznijo Covid-19. Enaka obveznost velja za vsako drugo nalezljivo bolezen, za katero zbolijo otroci.

  1. Opomnik, da v vrtec pripeljete le zdravega otroka.

V času poslabšanih epidemioloških razmer ponovno prosimo, da starši v vrtec pripeljete le zdravega otroka. Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže znake slabega počutja ali bolezni, lahko v vrtcu zavrnemo.

  1. Delovanje organov vrtcev in druge oblike zbiranja ljudi v vrtcih.

V skladu s trenutno veljavnim odlokom je načeloma začasno prepovedano zbiranje ljudi (prvi odstavek 15. člena odloka), zato delo organov zavoda, oziroma srečanja s starši, roditeljski sestanki, govorilne ure, organiziramo na daljavo.

Za vsa vprašanja sem na voljo.

Prilagoditve