Popolna zapora cest v Spodnjih in Zgornjih Pirničah – gradnja kanalizacije

7 Maj 2018
Po opravljenih treh javnih predstavitvah projekta ČISTO ZATE – Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja v teh dneh pričenjamo z izvajanjem projekta tudi na terenu. Danes je izvajalec že začel s pripravljalnimi deli in označitvijo prve trase v Spodnjih in Zgornjih Pirničah (pod Stražo), z gradbenimi deli pa bo začel predvidoma v ponedeljek, 7. maja 2018. V prihodnjem tednu bo vzpostavil tudi prvo gradbiščno bazo na terenu.
Dela na prvi trasi bodo zaključena predvidoma julija, do takrat pa bodo fazno popolnoma zaprte naslednje javne poti: JP 751101 (Zg.Pirniče 22 – Zg.Pirniče 77), JP 751105 (Zg.Pirniče 24/c – Zg.Pirniče 15) in javna pot, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 1187 in 1193, obe k.o. Spodnje Pirniče. Promet bo v času popolnih zapor potekal do zapor brez označenega obvoza. Gre za javne poti, ki vodijo predvsem do kmetijskih zemljišč, zato bo kmetovalcem dostop do parcel večino časa omogočen iz ene od smeri, saj se bo gradnja fazno pomikala po trasi.
Prilagoditve