Predstavitev vrtca

Vrtec Medvode je javni vzgojno–izobraževalni zavod, ki izvaja javno veljavni program za predšolske otroke. Ustanoviteljica Vrtca je Občina Medvode.

ZGODOVINA VRTCA

Predšolska vzgoja v Medvodah poteka že več kot šestdeset let. V Pogačnikovi vili so leta 1951 odprli prvi oddelek DiD – Dom igre in dela, poznejši prvi otroški vrtec, ki je organizacijsko sodil k OŠ Preska. Postopoma se je širil in leta 1968 je štel že šest oddelkov. Vrtec, ki je takrat štel šest oddelkov, je izpolnjeval vse pogoje in postal samostojni Vzgojno-varstveni zavod Medvode.

V letu 1974 sta bila odprta dva nova oddelka v stanovanjskem bloku na Medvoški 8, tri leta kasneje je potekalo odprtje enote v Pirničah in v marcu 1979 so se odprla vrata enote vrtca v Smledniku. Junija, istega leta, je zaživel namensko zgrajen vrtec na Svetju, ki je imel tudi prve jaslične oddelke. Vrtec v Preski je leta 1982 sprejel otroke v štiri namensko zgrajene in opremljene oddelke.

Po združitvi v Vzgojno-varstveno organizacijo Rezke Dragarjeve 1.1.1985, ki se je leta 1992 preimenovala v Vzgojno-varstveni zavod Šentvid, je v januarju 1997 Vrtec Medvode postal samostojen zavod, ki ga je ustanovila občina Medvode, ki je leta 1995 postala nova lokalna samoupravna skupnost.

Poleti 2001 je bil na Svetju je zgrajen prizidek k matičnemu vrtcu, ki je omogočil staršem vključitev otrok v  tri oddelke, dodatna pridobitev pa je bil tudi večnamenski prostor, ki ga do tedaj ni bilo.

V letu 2003 je enota vrtca v Preski pridobila še eno namensko zgrajeno igralnico za najmlajše otroke in v letu 2004 enota vrtca v Pirničah, v izpraznjenem stanovanju, pridobi dodatni oddelek za predšolske otroke.

V letu 2008 sta na naslovu Zg. Senica 45, v prenovljeni trgovini odprta dva nova dislocirana jaslična oddelka enote Ostržek, ki se jima v januarju 2009 pridruži še en oddelek I. starostne stopnje.

Oktobra 2009 smo pridobili dva oddelka II. starostne stopnje v prostorih OŠ Medvode.

V šolskem letu 2011/2012 so vstopili otroci v dva oddelka novo zgrajenega prizidka pri POŠ, v Sori.

V šolskem letu 2012/2013 smo odprli enoto Smlednik-novi s petimi oddelki, ki se nahaja v neposredni bližini že obstoječega vrtca v Smledniku.

V šolskem letu 2014/2015 smo odprli novo enoto Pirniče s šestimi oddelki, ki se nahaja v neposredni bližini OŠ Pirniče.

V avgustu 2016 smo se umaknili iz dveh oddelkov II. starostne stopnje iz OŠ Medvode.

V avgustu 2021 smo podrli Stari Smlednik.

Septembra 2022 smo odprli dva nova oddelka v Smledniku.

PUBLIKACIJA 2023-24

Prilagoditve