RAZSTAVA V KNJIŽNICI MEDVODE OD 31.5. DO 28.6.2018

31 Maj 2018

OGROŽENE ŽIVALSKE VRSTE V SLOVENIJI

 

Letošnji razstavni izdelki otrok iz vrtca Medvode so  v znamenju ogroženih živali v Sloveniji. Otroci so skozi celo šolsko leto spoznavali različne živali in njihova bivališča ter bili zelo radovedni in ustvarjalni.

Na državni ravni je zavarovanih nad 200 vrst živali. Zavarovane so predvsem tiste vrste, ki so neposredno ogrožene zaradi uničevanja osebkov, medtem ko je v strokovnih predlogih rdečih seznamov ogroženih živalskih vrst navedenih bistveno več vrst (okoli 2000 taksonov) živali. Najpogostejši razlog za ogroženost vrst je poškodovanje ali uničenje življenjskega prostora.

 

Prilagoditve