Spoštovani otroci, starši in sodelavci!

27 Avg 2019

Šolsko leto, ki je pred nami, nam bo prineslo marsikaj novega, drugačnega; skratka tisto, česar se bomo z veseljem in zadovoljstvom spominjali. V Vrtcu Medvode bomo otrokom zagotavljali veliko aktivnosti, pri katerih bodo razvijali svojo ustvarjalnost, vam staršem pa bomo pri vaši vzgoji v oporo in pomoč.

Zgodnje otroštvo aktivno ustvarja pomembna znanja in privzgaja življenjske veščine, pomembne za vse življenje. Prav zato bomo spodbujali privzgajanje potrebnih življenjskih vrednot.

Vse dejavnosti so dobro sprejete, kadar so otroci raziskovalno radovedni in motivirani, zato bomo intenzivno spodbujali tudi to. Številna znanja, usvojena v vrtcu, so temelj za dobro nadgradnjo in dopolnitev teh v šoli.

Obeta se nam ustvarjalno vrtčevsko leto, za katerega si želimo, da bo prežeto s prijetnimi, sončnimi spominov polnimi dnevi, ki jih boste lahko z veseljem delili s prijatelji.

Za spremembe je potreben čas in primeren trenutek. Menim, da bo obojega v prihodnje dovolj, zato se vam zahvaljujem za vaše zaupanje in potrpežljivost.

 

Romana Epih univ. dipl. soc. ped.
ravnateljica

Prilagoditve