CEPLENJE LISIC PROTI STEKLINI

2 Okt 2015
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo 2. oktobra 2015 pričela z jesensko akcijo
cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 20. novembra 2015.

INFO_jesen 2015

Prilagoditve