Obvestilo ravnateljice za starše otrok novincev

23 Avg 2021

Spoštovani starši novincev.

Vlada RS je na seji 20. 8. 2021, sprejela Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu. Odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in bo veljal do vključno 29. avgusta 2021.

V besedilu okrožnice MIZŠ, ki je objavljena na naši spletni strani, je med drugim zapisan del, ki se tiče tudi odraslih oseb, ki prihajajo v notranje prostore vrtca.

Citiram izsek: »Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja morajo izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom. Izpolnjevanje pogoja preverja ravnatelj oz. direktor vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma oseba, ki jo on pooblasti«.

Za individualne sestanke z vzgojitelji vašega otroka novinca v našem vrtcu, ki naj ne trajajo več kot 15 minut, veljajo splošni ukrepi: maske, razkuževanje, razdalja, zračenje.

Za uvajanje v oddelku pa PCT, ker boste prisotni dlje časa (izkušnja je, da so šli trije oddelki novincev takoj v karanteno), par ur. Če bodo navodila z ministrstev in vlade drugačna in poenotena, vas bomo obvestili naknadno.

 

Romana Epih, univ.dipl.soc.ped.
Ravnateljica
Telefon: 01 361 90 92
Gsm: 041 832 812

 

Prilagoditve